Studia podyplomowe "Psychologia kliniczna"

StartStudia podyplomowe "Psychol...

Studia są przewidziane dla absolwentów psychologii i lekarzy, ale wzorem poprzednich edycji jesteśmy otwarci i zapraszamy również absolwentów innych kierunków (np. pedagogów).

Tryb studiów
niestacjonarny (soboty, niedziele).

Czas trwania
dwa semestry (razem 400 godz. wykładowych). Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu (co drugi weekend – w soboty i niedziele, po 10 godzin wykładowych dziennie, z godzinną przerwą obiadową).

Program nauczania
bazuje na programie zatwierdzonym przez CMKP w Warszawie i obejmuje cztery podspecjalności psychologii klinicznej, po 100 godzin wykładowych w każdym z czterech bloków:
  1. psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych
  2. psychologia kliniczna chorego somatycznie
  3. neuropsychologia kliniczna
  4. psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
ramowy program studiów – załącznik nr 2 (37,7 KB)

Celem proponowanych studiów jest umożliwienie absolwentom psychologii podjęcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej. Nowy program specjalizacyjny zatwierdzony przez CMKP w Warszawie wymaga od kandydatów do wyżej wspomnianej specjalizacji, obok odbycia określonych czasowo stażów specjalizacyjnych, również zaliczenie określonego programem materiału teoretycznego w zakresie psychologii klinicznej, w formie wykładów. Powołanie tego typu studiów umożliwiłoby wielu kandydatom zaliczenie dydaktycznej części programu specjalizacyjnego, co dotychczas – przynajmniej w naszym województwie – stanowi trudny do rozwiązania problem.

Słuchacze studiów podyplomowych Psychologia Kliniczna (27,3 KB)

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie psychologii klinicznej posiądzie wiedzę teoretyczną potrzebną do podjęcia stażów specjalizacyjnych w zakresie psychologii klinicznej (spełniając tym samym jeden z istotnych warunków programu specjalizacyjnego zatwierdzonego przez CMKP w Warszawie), i w efekcie gotowość (w zakresie teoretycznej części programu specjalizacyjnego) do przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej.

Trzon kadry dydaktycznej stanowią psychologowie, głównie z tytułami przynajmniej doktora, pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz kilku pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego
- wykaz podstawowej kadry dydaktycznej – załącznik nr 3 (32,8 KB).

Studia nie są zarezerwowane jedynie dla psychologów województwa pomorskiego. Jesteśmy otwarci na wszystkich chętnych, którzy spełniają podstawowe warunki rekrutacji.


Data aktualizacji: 30.07.2021 r.