Warunki rekrutacji

StartWarunki rekrutacji
Rozwiń

Rekrutacja na studia podyplomowe PSYCHOLOGIA KLINICZNA odbywa się zgodnie z zasadami publikowanymi co roku w niniejszym serwisie internetowym w dziale Aktualności.


Wykaz dokumentów potrzebnych do rekrutacji

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (38 KB)
  2. Kwestionariusz osobowy (71 KB) wraz z naklejonym zdjęciem
  3. Odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich)